Varstvo osebnih podatkov

Klavzula o varstvu osebnih podatkov

Naročnik dovoljuje, da Medijski partner d.o.o.,  z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja z njegovimi osebnimi podatki ob zagotavljanju varstva osebnih podatkov v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

S klikom na gumb ste potrdili, da vas obvečamo o dogodkih, akcijah, izobraževanju in ponudbi Medijskega Partnerja. Potrdili ste tudi,  da ste seznanjeni in se strinjate s Splošnimi pogoji.
Medijski partner d.o.o., Slovenska cesta 56, Ljubljana, bo vaše podatke uporabljal skladno z veljavno zakonodajo in podanim soglasjem ter jih skrbno varoval od datuma potrditve do preklica soglasja. Od Medijskega partnerja d.o.o. lahko kadarkoli zahtevate, da stalno ali začasno preneha z uporabo vaših osebnih podatkov (preklic soglasja). V tem primeru lahko kontaktirate pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v podjetju na elektronski naslov info@marketingmagazin.si.

Kadarkoli lahko pisno po navadni pošti ali po elektronski pošti lspr@marketingmagazin.si ali po telefonu 01/43 45 640 zahtevate, da v roku 15 dni trajno ali začasno prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za namen neposrednega trženja ter vas o tem v nadaljnjih 5 dneh obvestimo na naše stroške.