Cenik

Program LSPR 

HITRA PRIJAVA: 1.260,00 € + ddv = 1.537,20 eur (možnost plačila na 3. obroke)

REDNA PRIJAVA: 1.400,00 € + ddv = 1.708,00 eur(možnost plačila na 3. obroke)

Za fizične osebe

HITRA PRIJAVA: 1.395,00 € + ddv = 1.701,90 eur

REDNA PRIJAVA: 1.550,00 € + ddv = 1.891,00 eur

Za pravne osebe

*zadnji dan za prijavo na izobraževanje je 10.03.2023

** hitre prijave sprejemamo do 07.02.2023

PRIJAVITE SE

DODATNE INFORMACIJE:

- Hitre prijave veljajo, če je zavezujoča prijava oddana in plačana najkasneje do 7.2.2023 oziroma je plačan vsaj 1. obrok šolnine.
- 10 odstotni popust imajo člani PRSS in naročniki na revijo MM
- Popusti se ne seštevajo.

 

ŠOLNINA VKLJUČUJE:

- programske module iz pripravljenega izobraževalnega programa,
- obisk medijske hiše,
- mednarodni izpit (LSPR diploma,),
- podporo predavateljev in organizatorjev,
- kontakte in gradiva,
- osvežitve.

 

SPLOŠNI POGOJI:

Organizator šole je Medijski partner d.o.o., Slovenska cesta 55, 1000 Ljubljana, 01/43 45 640

Rok plačila celotne šolnine je datum pričetka šolanja, torej 7. marec 2023.

Za fizične osebe je možno plačilo na 3. obroke, prvi obrok mora biti poravnan pred pričetkom šolanja.

Zadnji dan za brezplačno (pisno) odpoved je 07. februar 2023 do 23:59.  Možne so le pisne odjave na e-naslov lspr@marketingmagazin.si
Neplačilo predračuna NE pomeni avtomatske odjave iz izobraževanja. V primeru odjave nam morate to sporočiti pisno na e-naslov lspr@marketingmagazin.si.

Refundiranje: udeleženec poravna delno ceno šolnine, če se odjavi pred začetkom izobraževanja, in sicer:
- če se odjavi do 14 dni pred začetkom šolanja, mora plačati 50 odstotkov šolnine.
- če se odjavi od 14 dni do začetka šolanja mora plačati 100 odstotkov šolnine.

Udeleženec poravna polno ceno šolnine, tudi če preneha s šolanjem, razen v primeru nesposobnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe nad 15 dni. O tem mora v 8 dneh pisno z dodanimi potrebnimi potrdili obvestiti vodstvo šole LSPR.

Spremembe v zvezi z izobraževanji:
- V primeru nastopa izrednih okoliščin si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja, o čemer bodo udeleženci pravočasno obveščeni.
- Pridržujemo si pravico do spremembe lokacije izobraževanja, o čemer bodo udeleženci pravočasno obveščeni.
- Pridržujemo si pravico zamenjave predavatelja v primeru bolezni predavatelja ali v drugih nepredvidljivih okoliščinah.

Z oddajo prijave se udeleženec zavezuje, da bo v okviru predavanj spoštoval pravila lepega vedenja ter medsebojnega spoštovanja udeležencev in predavateljev. Organizator ima v primeru motenja izobraževalnega procesa pravico, da udeležencu prepove nadaljnje obiskovanje predavanj. V takšnem primeru udeleženec nima pravice do povračila šolnine.

Medijski partner d.o.o. si prizadeva svoja izobraževanja čimbolj  približati pričakovanjem udeležencev. Zato pri vsakem predavanju vaše zadovoljstvo merimo z vprašalniki. Poleg tega pa v primeru, da z izobraževanjem niste bili zadovoljni, sprejemamo vse morebitne pripombe in pritožbe pisno v roku pet dni po zaključku izobraževanja na naslov: Medijski partner d.o.o., Slovenska cesta 55, 1000 Ljubljana. Morebitno nezadovoljstvo rešujemo s sodelovanjem med udeležencem izobraževanja in Medijskim partnerjem d.o.o.. Za vse pritožbe, ki jih ne bi bilo mogoče rešiti sporazumno, pa je pristojno sodišče v Ljubljani.

Medijski partner d.o.o. je odgovoren za stvarne napake pri izpolnitvi obveznosti po pogodbi z udeležencem. Udeleženec nas je v primeru stvarnih napak dolžan v roku 2 mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita, obvestiti o napaki, ki jo mora v svojem obvestilu natančno opisati. V primeru, da udeleženec prekorači predhodno navedeni rok izgubi pravice iz naslova stvarne napake po ZVPot.

Klavzula o varstvu osebnih podatkov
Naročnik dovoljuje, da Medijski partner d.o.o.,  z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja z njegovimi osebnimi podatki ob zagotavljanju varstva osebnih podatkov v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Vsi posnetki predavanj, seminarjev in drugih podobnih aktivnosti, vključno z v tem okviru prikazanimi grafikami, tabelami ter drugimi študijskimi pripomočki, objavljeni s strani izvajalca izobraževanja so avtorsko delo. Kolikor ni drugače označeno je imetnik avtorskih pravic družba Medijski partner d.o.o., Slovenska cesta 55, 1000 Ljubljana. Vse pravice na teh delih so pridržane. Zlasti je prepovedana vsaka oblika javnega prikazovanja, predvajanja, objavljanja, reprodukcije, distribucije, dajanja v najem in predelave. V primeru kršitev avtorske pravice ste odškodninsko odgovorni in sicer tako za materialno kot nematerialno škodo. Zavedajte se, da je zlasti internetna distribucija lahko sledljiva.

Kadarkoli lahko pisno po navadni pošti ali po elektronski pošti lspr@marketingmagazin.si ali po telefonu 01/43 45 640 zahtevate, da v roku 15 dni trajno ali začasno prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za namen neposrednega trženja ter vas o tem v nadaljnjih 5 dneh obvestimo na naše stroške.