Program

Program LSPR

Predavatelji skozi živopisno povezovanje teorije in prakse udeležence vodijo od literature do dejanske uporabe znanj na delovnem mestu. Diplomanti Londonske šole za odnose z javnostmi so sposobni prepoznavati in učinkovito reševati komunikacijske izzive svojih organizacij.

Temeljni cilj programa je delovati na osnovi najvišjih strokovnih in izobraževalnih standardov. Program je naravnan predvsem praktično in se, bolj kot samo na teorijo, opira na strokovne in tržne izkušnje predavateljev. V ospredju je seznanjanje z najnovejšimi trendi v teoriji in v praksi, zato je program vsake generacije posodobljen ter dopolnjen v skladu s trendi v stroki ter z željami in potrebami udeležencev.

Osnovna vodila pri izvajanju modulov so tesno sodelovanje predavateljev in udeležencev med potekom programa, odprt prenos znanja in izkušenj ter interaktivno delo.

NOVO: Učenje na daljavo

Jeseni smo uvedli učenje na daljavo. Posneli smo predavanja in bodo na voljo tistim, ki ne morejo hoditi v Ljubljano na predavanja.
Preostali udeleženci pa lahko z njimi utrjujejo znanje.

Kako deluje?
Dobili boste dostop do e-učilnice, kjer si boste z eno dnevnim zamikom lahko pogledali video predavanja v kombinaciji s PPT prezentacijo. 
Žal pa bo nekatera predavanja mogoče obiskati le v živo, o čemer boste obveščeni pred pričetkom predavanj. 

Več informacij dobite na:
lspr@marketingmagazin.si, 01 43 45  640

Osnove PR

Osnove PR - Dobrodošli v svetu PR
Predavatelj: Karolina Marolt
10.10.2017, 17:00 - 20:00

Odnose z javnostmi spoznamo skozi zgodovino in kanček teorije. Poskušali bomo usvojiti najpomembnejše spoznanje prvega druženja – odnosi z javnostmi povezujejo ljudi, lastnosti dobrega piarovca, kot sta šarm in odprtost, so vsekakor prirojene, večina pa jih je priučljivih.

Kreativno pisanje

Kreativno pisanje
Predavatelj: Noah Charney
18.10.2017, 17:00 - 20:00

Pisanje kot umetnost, kot izražanje lastnih misli ali kot golo popisovanje dogodkov in nizanje informacij. Kakšna je ustrezna zgradba besedila in kakšen slog izbrati? V čem se piarovsko pisanje razlikuje od pisateljevega ali novinarjevega? Od svinčnika, preko pisalnega stroja, do mobilnih naprav.

Osnove medijskega prava

Osnove medijskega prava
Predavatelj: Cene Grčar
17.10.2017, 17:00 - 20:00

Kakšne so pravne možnosti za zaščito ugleda podjetja ali posameznika? Kaj je zahtevek za popravek in kako ga napisati? Kdaj ste upravičeni do popravka? Kaj pravi nova zakonodaja na področju medijskega prava? Kakšna so pravila na področju komuniciranja na spletu?

Načrtovanje odnosov z javnostmi

Načrtovanje odnosov z javnostmi
Predavatelj: Nina Tomažin
24.10.2017, 17:00 - 20:00

Načrtovanje odnosov z javnostmi naj bo strateško, od analize, zastavljenih komunikacijskih ciljev, do izbire orodij, komunikacijskih kanalov in oblikovanja komunikacijskih sporočil. Za piko na i še uresničitev projekta in evalvacija.

 

Vodenje projektov in produkcija

Vodenje projektov in produkcija
Predavatelj: Valerija Prevolšek
14.12.2017, 17:00 - 20:00

Že samo vodenje projekta je upravljanje z ljudmi, od naročnika in sodelavcev, do podizvajalcev in drugih ciljnih javnosti. Naučili se bomo, kako organizirati svoje delo in delo celotne ekipe ter kako ustrezno motivirati sodelavce.

Priprava novinarske konference

Priprava novinarske konference
Predavatelj: Mateja Kocjan
26.10.2017, 17:00 - 20:00

Kako novico najbolje predstaviti medijem? Pripravimo seznam novinarjev, oblikujemo in pošljemo vabilo. Uredimo prostor za izvedbo novinarske konference. Pripravimo sporočilo za medije. Vodimo novinarsko konferenco. Še kakšno vprašanje?

Odnosi z mediji

Odnosi z mediji
Predavatelj: mag. Nada Majdič Mihelec
11.10.2017, 17:00 - 20:00

Za začetek razjasnimo, da odnosi z javnostmi niso zgolj odnosi z mediji. Nato govorimo o strokovnem odnosu, ki zahteva korektno sodelovanje. Spoznavamo raznovrstnost medijske scene, pripravljamo medijski načrt, se učimo o orodjih in tehnikah odnosov z mediji. Delimo izkušnje in se učimo na praktičnih primerih.

Upravljanje dogodkov in vodenje kreativnih timov

Upravljanje dogodkov in vodenje kreativnih timov
Predavatelj: Katja Krasko Štebljaj
25.10.2017, 17:00 - 20:00

Že samo vodenje projekta je upravljanje z ljudmi, od naročnika in sodelavcev, do podizvajalcev in drugih ciljnih javnosti. Naučili se bomo, kako organizirati svoje delo in delo celotne ekipe ter kako ustrezno motivirati sodelavce.

 

Merjenje učinkovitosti odnosov z javnostmi

Merjenje učinkovitosti odnosov z javnostmi
Predavatelj: Martina Merslavič 
14.11.2017, 17:00 - 20:00

Komunikacijske projekte pripravljamo na podlagi analiz in raziskav. V fazi priprave komunikacijskega projekta si zastavimo realne, merljive komunikacijske cilje. Merjenje učinkovitosti je dokaz, da odnosi z javnostmi prinašajo dodano vrednost. Na ta način ovrednotimo sebe in svoje delo.

Nastop pred kamero

Nastop pred kamero
Predavatelja: Boštjan Vrhovec, Darja Zgonc
21.11.2017, 17:00 - 20:00

Osnovne usmeritve po teoriji, predvsem pa iz prakse in že je pred vami izziv. Deset minut priprave, potem pa akcija – snemamo! Kako ste se odrezali? Poglejmo!

Produktno komuniciranje

Produktno komuniciranje
Predavatelj: Petra Čadež
09.11.2017, 17:00 - 20:00

Blagovna znamka nista le embalaža in logotip. Blagovna znamka je skupek vrednot podjetja oziroma organizacije ter njenih izdelkov ali storitev. S komuniciranjem dosegamo razumevanje o izdelkih oziroma storitvah in zagotavljamo pripadnost uporabnikov.

Veščine prepričevanja in vplivanja

Veščine prepričevanja in vplivanja
Predavatelj: Zdravko Zupančič, Ana Aleksandra Zupančič
15.11.2017, 17:00 - 20:00

V trenutku, ko besedo izgovorimo, nismo več njeni gospodarji. Ona postane naša gospodarica. Zgodovina človeštva bi se vrtela drugače, če bi besede lahko jemali nazaj. Kaj je retorika in kakšna je njena moč? Nekaj trikov, knjižica nasvetov in izhodišča za vajo.

Krizno komuniciranje in upravljanje nevarnosti

Krizno komuniciranje in upravljanje nevarnosti
Predavatelj: Sebastjan Jeretič
07.11.2017, 17:00 - 20:00

Vsaka krizna situacija je obenem priložnost. Lahko izkoristimo val pozornosti in obrnemo trenuten položaj sebi v prid, lahko pa potonemo. Krizni štab je kapitan ladje in edini verodostojni izvor informacij. Hiter odziv s proaktivnimi in odprtimi odnosi s ciljnimi javnostmi je ključ za razumevanje nastale situacije.

Upravljanje komuniciranja z zaposlenimi

Upravljanje komuniciranja z zaposlenimi
Predavatelj: mag. Aleksander Salkič
22.11.2017, 17:00 - 20:00

Zaposleni so najpomembnejši ambasadorji organizacije. Vrednote in cilji organizacije morajo biti najprej predstavljeni prav njim. Tesno medsebojno povezani in motivirani zaposleni predstavljajo največjo vrednoto organizacije.

Delavnik sodobnega novinarja

Delavnik sodobnega novinarja
Predavatelj: Denis Oštir
05.12.2017, 17:00 - 20:00

Kaj vse sodi v urnik sodobnega novinarja? Če razumemo druge, lažje opravljamo svoje delo.

Protokol

Protokol
Predavatelj: Ksenija Benedetti
29.11.2017, 17:00 - 19:00

Pravila, dogovori in postopki, ki se uporabljajo v različnih okoliščinah. Koliko so rigidni in kdaj se jih da prilagoditi? Kako so se spremenili in kaj se ne bo nikdar? Prisluhnite izkušnjam prve dame slovenskega protokola.

Delavnica - komunikacijski načrt

Delavnica - komunikacijski načrt
Predavatelj: Karolina Marolt
29.11.2017, 19:00 - 20:00

Se še spomnite načrtovanja odnosov z javnostmi? Vse se začne z načrtovanjem, zato bomo ponovno sestavili ogrodje komunikacijskega načrta in ga na podlagi izmišljenega primera nekoliko okitili.

Digitalni mediji - Komuniciranje na spletu

Digitalni mediji -  Komuniciranje na spletu
Predavatelj: Denis Oštir
06.12.2017, 17:00 - 20:00

Komuniciranje v okviru digitalnih medijev sledi zakonitostim spleta. Vsebine so relevantne in kratke, vendar pa samo besede ne bodo zadostovale. Na spletu ob fotografiji vodilno vlogo prevzema videovsebina. Poglejmo, kako se na spletu znajde vaša organizacija.

Digitalni mediji - Komuniciranje na družbenih omrežjih

Digitalni mediji - Komuniciranje na družbenih omrežjih
Predavatelj: Manca Korelc
12.12.2017, 17:00 - 20:00

Ima vaše podjetje Facebook in Twitter? Ste se odločili prav, ko ste v komunikacijsko strategijo dodali še Snapchat in LinkedIn? Kaj pa Instagram? Kakšna so pravila komuniciranja in kakšne so razlike med posameznimi družbenimi omrežji? Jih upoštevate ali delujete po principu kopiranja in lepljenja?

Priprava na izpit

Priprava na izpit
Predavatelj: Karolina Marolt
13.12.2017, 17:00 - 20:00

S pomočjo praktičnega primera obnovimo pridobljeno znanje. Veliko uspeha na izpitu!

 

Obisk medijske hiše PRO PLUS

Obisk medijske hiše PRO PLUS
09.011.2017, 14:00 - 15:30

Ogledali si bomo studio 24UR, Svet na kanalu A in Studio 4, ki je namenjeno predvsem resničnostnim šovom.

Pisni izpit

Pisni izpit
19.12.2017

Srečanje s komunikacijskimi izzivi in uporaba pridobljenih znanj na praktičnih primerih. Strokovnjaki bodo analizirali in ocenili vaše naloge, vi pa boste dobili pregled nad pridobljenim znanjem. In nagrada? Praktično uporabno znanje in mednarodno priznana diploma.

Korporativno komuniciranje in korporativna družbena odgovornost

Korporativno komuniciranje in korporativna družbena odgovornost
Predavatelj: John Dalton 
28.11.2017, 17:00 - 20:00

V kontekstu integriranega tržnega komuniciranja, ki vključuje tudi odnose z javnostmi, posebno pozornost posvečamo korporativnemu komuniciranju. Razumemo ga kot komuniciranje poslovnega sistema, ki na različnih ravneh in na različne načine poteka z vsemi deležniki.