Martina Merslavič

Merjenje učinkovitosti odnosov z javnostmi

IZOBRAZBA:
PROGRAM: LSPR
SLEDITE:

Martina Merslavič trdno verjame, da je učinkovitost komuniciranja vedno mogoče povečevati. Da si lahko vsak dan boljši, je potrebno najprej zelo dobro vedeti, zakaj nekaj počneš in kakšne cilje želiš dosegati, predvsem pa si določiti indikatorje, ki objektivno dokazujejo, kako si pri tem uspešen. Komuniciranje velikokrat velja za mehko stroko, kjer je težko vse izmeriti in dokazati, imamo pa na voljo vsak dan več orodij, ki nam pomagajo pri postavljanju merljivih ciljev, predvsem pa pri določanju kriterijev uspeha. Za dokazovanje vrednosti komunikatorjev v podjetju je ravno doslednost pri določanju ciljev in vrednotenju dosežkov ključnega pomena. Martina ima sicer 20 let izkušenj na področju korporativnega in trženjskega komuniciranja, stroko pozna z agencijske in naročnikove plati, standarde na področju učinkovitosti komuniciranja pa trenutno dviguje kot zunanja svetovalka družbe Kliping d.o.o. in kot trenerka javnega nastopanja po metodi Own The Room.