John Dalton

Korporativno komuniciranje in korporativna družbena odgovornost

IZOBRAZBA: BSc, CBiol, MSB, FITOL – Director of LSPR Worldwide & Lead Trainer
PROGRAM: LSPR
SLEDITE:

John Dalton se je pridružil David Game Media Group kot svetovalec v okviru katere je razvil njihove medijske šole, ki vključujejo tudi Londonsko šolo za odnose z javnostjo. Tako je postal direktor LSPR UK in LSPR Worldwide ter član Internacionalnega inštituta za strateške študije. Kot specialist na področju blagovnih znamk je bil med prvimi, ki je omenjeno vsebino vključil v izobraževanja. Dalton se ukvarja s svetovanjem na področju odnosov z javnostmi in je vodil preoblikovanje blagovnih znamk nekaterih naftnih podjetij in Coca Cole Rusija, prav tako je naftnim in bencinskim podjetjem svetoval na področju družbene identitete in managementa.