Merjenje učinkovitosti odnosov z javnostmi


Warning: Creating default object from empty value in /home/genjac01/domains/lspr.si/public_html/wp-content/themes/lspr/custom/queries.php on line 88

Osnove PR

Kreativno pisanje

Osnove medijskega prava

Načrtovanje odnosov z javnostmi

Načrtovanje odnosov z javnostmi
Predavatelj: Tina Cipot

Načrtovanje odnosov z javnostmi naj bo strateško, od analize, zastavljenih komunikacijskih ciljev, do izbire orodij, komunikacijskih kanalov in oblikovanja komunikacijskih sporočil. Za piko na i še uresničitev projekta in evalvacija.

 

Osnove medijskega prava
Predavatelj: Luka Vrtač, Ana Miklavec Žnebelj

Kakšne so pravne možnosti za zaščito ugleda podjetja ali posameznika? Kaj je zahtevek za popravek in kako ga napisati? Kdaj ste upravičeni do popravka? Kaj pravi nova zakonodaja na področju medijskega prava? Kakšna so pravila na področju komuniciranja na spletu?

Kreativno pisanje
Predavatelj: Noah Charney

Pisanje kot umetnost, kot izražanje lastnih misli ali kot golo popisovanje dogodkov in nizanje informacij. Kakšna je ustrezna zgradba besedila in kakšen slog izbrati? V čem se piarovsko pisanje razlikuje od pisateljevega ali novinarjevega? Od svinčnika, preko pisalnega stroja, do mobilnih naprav.

Osnove PR - Dobrodošli v svetu PR
Predavatelj: Karolina Marolt

Odnose z javnostmi spoznamo skozi zgodovino in kanček teorije. Poskušali bomo usvojiti najpomembnejše spoznanje prvega druženja – odnosi z javnostmi povezujejo ljudi, lastnosti dobrega piarovca, kot sta šarm in odprtost, so vsekakor prirojene, večina pa jih je priučljivih.

Vodenje projektov in produkcija

Priprava novinarske konference

Odnosi z mediji

Upravljanje dogodkov in vodenje kreativnih timov

Upravljanje dogodkov in vodenje kreativnih timov
Predavatelj: Katja Krasko Štebljaj

Že samo vodenje projekta je upravljanje z ljudmi, od naročnika in sodelavcev, do podizvajalcev in drugih ciljnih javnosti. Naučili se bomo, kako organizirati svoje delo in delo celotne ekipe ter kako ustrezno motivirati sodelavce.

 

Odnosi z mediji
Predavatelj: mag. Nada Majdič Mihelec

Za začetek razjasnimo, da odnosi z javnostmi niso zgolj odnosi z mediji. Nato govorimo o strokovnem odnosu, ki zahteva korektno sodelovanje. Spoznavamo raznovrstnost medijske scene, pripravljamo medijski načrt, se učimo o orodjih in tehnikah odnosov z mediji. Delimo izkušnje in se učimo na praktičnih primerih.

Priprava novinarske konference
Predavatelj: Sara Švegl

Kako novico najbolje predstaviti medijem? Pripravimo seznam novinarjev, oblikujemo in pošljemo vabilo. Uredimo prostor za izvedbo novinarske konference. Pripravimo sporočilo za medije. Vodimo novinarsko konferenco. Še kakšno vprašanje?

Vodenje projektov in produkcija
Predavatelj: Katja Krasko Štebljaj

Že samo vodenje projekta je upravljanje z ljudmi, od naročnika in sodelavcev, do podizvajalcev in drugih ciljnih javnosti. Naučili se bomo, kako organizirati svoje delo in delo celotne ekipe ter kako ustrezno motivirati sodelavce.

Merjenje učinkovitosti odnosov z javnostmi

Nastop pred kamero

Produktno komuniciranje

Veščine prepričevanja in vplivanja

Veščine prepričevanja in vplivanja
Predavatelj: Anja Hlača Ferjančič

V trenutku, ko besedo izgovorimo, nismo več njeni gospodarji. Ona postane naša gospodarica. Zgodovina človeštva bi se vrtela drugače, če bi besede lahko jemali nazaj. Kaj je retorika in kakšna je njena moč? Nekaj trikov, knjižica nasvetov in izhodišča za vajo.

Produktno komuniciranje
Predavatelj: Petra Čadež

Blagovna znamka nista le embalaža in logotip. Blagovna znamka je skupek vrednot podjetja oziroma organizacije ter njenih izdelkov ali storitev. S komuniciranjem dosegamo razumevanje o izdelkih oziroma storitvah in zagotavljamo pripadnost uporabnikov.

Nastop pred kamero
Predavatelja: Boštjan Vrhovec, Darja Zgonc

Osnovne usmeritve po teoriji, predvsem pa iz prakse in že je pred vami izziv. Deset minut priprave, potem pa akcija – snemamo! Kako ste se odrezali? Poglejmo!

Merjenje učinkovitosti odnosov z javnostmi
Predavatelj: Martina Merslavič 

Komunikacijske projekte pripravljamo na podlagi analiz in raziskav. V fazi priprave komunikacijskega projekta si zastavimo realne, merljive komunikacijske cilje. Merjenje učinkovitosti je dokaz, da odnosi z javnostmi prinašajo dodano vrednost. Na ta način ovrednotimo sebe in svoje delo.

Krizno komuniciranje in upravljanje nevarnosti

Upravljanje komuniciranja z zaposlenimi

Delavnik sodobnega novinarja

Protokol

Protokol
Predavatelj: Ksenija Benedetti

Pravila, dogovori in postopki, ki se uporabljajo v različnih okoliščinah. Koliko so rigidni in kdaj se jih da prilagoditi? Kako so se spremenili in kaj se ne bo nikdar? Prisluhnite izkušnjam prve dame slovenskega protokola.

Delavnik sodobnega novinarja
Predavatelj: Gregor Trebušak

Kaj vse sodi v urnik sodobnega novinarja? Če razumemo druge, lažje opravljamo svoje delo.

Upravljanje komuniciranja z zaposlenimi
Predavatelj: Andrej Krajner

Zaposleni so najpomembnejši ambasadorji organizacije. Vrednote in cilji organizacije morajo biti najprej predstavljeni prav njim. Tesno medsebojno povezani in motivirani zaposleni predstavljajo največjo vrednoto organizacije.

Krizno komuniciranje in upravljanje nevarnosti
Predavatelj: Katja Krasko Štebljaj

Vsaka krizna situacija je obenem priložnost. Lahko izkoristimo val pozornosti in obrnemo trenuten položaj sebi v prid, lahko pa potonemo. Krizni štab je kapitan ladje in edini verodostojni izvor informacij. Hiter odziv s proaktivnimi in odprtimi odnosi s ciljnimi javnostmi je ključ za razumevanje nastale situacije.

Delavnica - komunikacijski načrt

Digitalni mediji - Komuniciranje na spletu

Digitalni mediji - Komuniciranje na družbenih omrežjih

Priprava na izpit

Priprava na izpit
Predavatelj: Karolina Marolt

S pomočjo praktičnega primera obnovimo pridobljeno znanje. Veliko uspeha na izpitu!

 

Digitalni mediji - Komuniciranje na družbenih omrežjih
Predavatelj: Tamara Langus

Ima vaše podjetje Facebook in Twitter? Ste se odločili prav, ko ste v komunikacijsko strategijo dodali še Snapchat in LinkedIn? Kaj pa Instagram? Kakšna so pravila komuniciranja in kakšne so razlike med posameznimi družbenimi omrežji? Jih upoštevate ali delujete po principu kopiranja in lepljenja?

Digitalni mediji -  Komuniciranje na spletu
Predavatelj: Tamara Langus

Komuniciranje v okviru digitalnih medijev sledi zakonitostim spleta. Vsebine so relevantne in kratke, vendar pa samo besede ne bodo zadostovale. Na spletu ob fotografiji vodilno vlogo prevzema videovsebina. Poglejmo, kako se na spletu znajde vaša organizacija.

Delavnica - komunikacijski načrt
Predavatelj: Karolina Marolt

Se še spomnite načrtovanja odnosov z javnostmi? Vse se začne z načrtovanjem, zato bomo ponovno sestavili ogrodje komunikacijskega načrta in ga na podlagi izmišljenega primera nekoliko okitili.

Obisk medijske hiše PRO PLUS

Pisni izpit

Korporativno komuniciranje in korporativna družbena odgovornost

Program LSPR

 

Predavatelji skozi živopisno povezovanje teorije in prakse udeležence vodijo od literature do dejanske uporabe znanj na delovnem mestu. Diplomanti Londonske šole za odnose z javnostmi so sposobni prepoznavati in učinkovito reševati komunikacijske izzive svojih organizacij.

Temeljni cilj programa je delovati na osnovi najvišjih strokovnih in izobraževalnih standardov. Program je naravnan predvsem praktično in se, bolj kot samo na teorijo, opira na strokovne in tržne izkušnje predavateljev. V ospredju je seznanjanje z najnovejšimi trendi v teoriji in v praksi, zato je program vsake generacije posodobljen ter dopolnjen v skladu s trendi v stroki ter z željami in potrebami udeležencev.

Osnovna vodila pri izvajanju modulov so tesno sodelovanje predavateljev in udeležencev med potekom programa, odprt prenos znanja in izkušenj ter interaktivno delo.

Med šolanjem boste osvojili:
- temelje stroke in okolja, v katerem delujete,
- pripravo komunikacijskega načrta in merjenje njegove učinkovitosti,
- razliko med korporativnim in izdelčnim komuniciranjem,
- delovanje medijev in kako z njimi vzpostaviti dobre odnose,
- zakaj (in kako) mora PR-ovec slediti novim tehnologijam v komuniciranju,
- na praktičnih primerih boste spoznavali pripravo dogodkov, potek komuniciranja v kriznih situacijah, vodenje projektov in produkcije,
- vadili ustvarjalno pisanje, nastope v javnosti in pred kamero, se uriili v umetnosti retorike in protokolu,
- na koncu boste z uspešno opravljenim izpitom prejeli mednarodno priznano diplomo.

Omogočamo vam tudi učenje na daljavo

Lahko nas spremljate preko video posnetkov v e-učilnici 

Kako deluje?

E-UČILNICA>> Vsi udeleženci ob pričetku šolanja prejmete dostop do e-učilnice, kjer so na voljo video predavanja v kombinaciji s PPT prezentacijo. 

Žal pa bo nekatera predavanja mogoče obiskati le v živo, o čemer boste obveščeni pred pričetkom predavanj (Nastop pred kamero).

Več informacij dobite na:
lspr@marketingmagazin.si, 01 43 45  640

Korporativno komuniciranje in korporativna družbena odgovornost
Predavatelj: John Dalton 

V kontekstu integriranega tržnega komuniciranja, ki vključuje tudi odnose z javnostmi, posebno pozornost posvečamo korporativnemu komuniciranju. Razumemo ga kot komuniciranje poslovnega sistema, ki na različnih ravneh in na različne načine poteka z vsemi deležniki.

Pisni izpit

Srečanje s komunikacijskimi izzivi in uporaba pridobljenih znanj na praktičnih primerih. Strokovnjaki bodo analizirali in ocenili vaše naloge, vi pa boste dobili pregled nad pridobljenim znanjem. In nagrada? Praktično uporabno znanje in mednarodno priznana diploma.

Obisk medijske hiše PRO PLUS

Ogledali si bomo studio 24UR, Svet na kanalu A in Studio 4, ki je namenjeno predvsem resničnostnim šovom.