Obvladovanje komuniciranja ni samoumevno

Na uspešnost poslovanja vpliva več dejavnikov, med njimi ima zagotovo veliko vlogo klima v podjetju, sodelovanje med oddelki, osebna rast in produktivnost zaposlenih, utečeni delovni procesi, kreativni in uspešno realizirani projekti, zadovoljni zunanji partnerji in potrošniki. Skupni imenovalec tem dejavnikom je dobra komunikacija, ki jo velikokrat dojemamo kot samoumevno.

Koliko časa v vašem podjetju namenite optimiziranju, izboljševanju ali nadgradnji komuniciranja?

Uspešno komuniciranje je vsakodnevni izziv vseh, tako doma kot na delovnem mestu. V kolikor si z njim služite kruh, je smiselno znanje osveževati in nadgrajevati. To velja tako za tiste s formalno izobrazbo kot tiste, ki se dela priučijo. Vseživljenjsko učenje velja tudi za izmenjevanje besed in ni samo floskula. Enim primanjkuje izkušenj, drugi so prikrajšani za teoretična izhodišča, vsem pa je skupno priporočilo po spremljanju trendov in dobrih praks. Komuniciranje s sodelavci znotraj oddelka in med njimi, upravljanje dogodkov in vodenje kreativnih timov, vodenje projektov in produkcija, produktno, krizno in komuniciranje v družbenih omrežjih, osnove medijskega prava in odnosi z mediji, retorika in nastop pred kamero, so le nekateri izmed 21 programskih modulov izobraževalnega programa Londonske šole za odnose z javnostmi, ki ponujajo teoretična znanja, podkrepljena z domačimi in tujimi primeri dobre prakse ter delavnicami, kjer se udeleženci sami preizkusijo pri kreiranju komunikacijskih vsebin.

Londonska šola za odnose z javnostmi skozi živopisno povezovanje teorije in prakse udeležence vodi od literature do dejanske uporabe znanj na delovnem mestu. Program je naravnan predvsem praktično in se, bolj kot samo na teorijo, opira na strokovne in tržne izkušnje predavateljev. V ospredju je seznanjanje z najnovejšimi trendi v teoriji in v praksi, zato je program vsake generacije udeležencev posodobljen ter dopolnjen v skladu s trendi v stroki ter z željami in potrebami udeležencev. Osnovna vodila pri izvajanju modulov so tesno sodelovanje predavateljev in udeležencev med potekom programa, odprt prenos znanja in izkušenj ter interaktivno delo.

»Glede na profil in delovna mesta prijavljenih opažamo, da se za izobraževanje na področju odnosov z javnostmi odločajo tudi tisti, ki v podjetju ali organizaciji za to niso nujno primarno zadolženi. Torej niso zaposleni v oddelkih za PR. S tem se potrjuje dejstvo, da je znanje na področju komuniciranja ključnega pomena tako za boljše delovanje zaposlenih znotraj podjetja ali organizacije kot v odnosu med zaposlenimi in naročniki, ne glede na delovno mesto,« pravi direktorica izobraževanj na Marketing magazinu Mateja Repovž. »Res pa je tudi, da se z razvojem stroke, tehnologije in novimi mediji spreminjajo modeli komuniciranja. Oblikujejo se nove javnosti, širijo se področja odnosov z javnostmi in s tem potrebe po znanju na področju komuniciranja. Zato so med udeleženci tudi posamezniki, ki v tej stroki delujejo desetletje ali dva, pa želijo svoje znanje osvežiti in ga nadgraditi,« dodaja Repovževa.