Diplomirala 22. generacija LSPR

 

Na Ljubljanskem gradu so diplome prejeli udeleženci 22. generacije Londonske šole za odnose z javnostmi, edine prave piarovske šole v Sloveniji. Podelil jih je John Dalton, direktor LSPR Worldwide. Podelitev je bila hkrati priložnost za srečanje vseh generacij diplomantov LSPR, ki jih je v Sloveniji okoli šeststo.

33 sodobnih komunikatorjev

V dobrih dveh mesecih je v več kot dvajsetih programskih modulih nova znanja na področju odnosov z javnostmi pridobivalo triintrideset udeležencev. Ob vsebinah, ki zagotavljajo razumevanje dela na področju odnosov z javnostmi, so bili udeleženci izobraževanja deležni še številnih priložnosti za obvladovanje izzivov iz prakse.

LSPR je program za napredek

Program je bil z letošnjim letom prenovljen in posodobljen. Predavatelji LSPR so strokovnjaki in dolgoletni praktiki na svojem področju. Predstavljali so temelje stroke in okolje, v katerem deluje, in na katerega lahko kot komunikatorji vplivajo s svojimi komunikacijskimi projekti. Učili so se vse od merjenja učinkovitosti projektov preko organizacije dogodkov do nastopa v javnosti.